BG
 

Български Енергиен Холдинг” ЕАД удължава срока за представяне на оферти за участие в конкурс с предмет „Избор на изпълнител за предоставяне на финансово-счетоводни услуги„

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД удължава срока за представяне на оферти за участие в конкурс с предмет „Избор на изпълнител за предоставяне на финансово-счетоводни услуги за нуждите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД“. Оферти могат да бъдат подавани до 17:00 часа на третия работен ден от публикуване на съобщението за удължаване на срока на интернет страницата на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, като денят на публикуване не се брои.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал