BG
 

Промяна в състава на СД на „Мини Марица-изток“ ЕАД

Доцент Георги Айданлийски влиза в Съвета на директорите на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

Един от водещите български учени в областта на геологията става член на Съвета на директорите на държавната компания „Мини Марица-изток“ ЕАД.

Доцентът по Геология и геоинформатика в МГУ „Св. Иван Рилски“, София, Георги Айданлийски ще замени Николай Диков в ръководството на най-голямото въгледобивно дружество в Югоизточна Европа. Съветът на директорите на Българския енергиен холдинг (БЕХ) взе това решение на 10 март 2017 г. Включването на експерт от висока класа в ръководството на „Мини Марица-изток“ ЕАД се налага от необходимостта да се повиши ефективността на дружеството, както и във връзка с огромните предизвикателства, пред които е изправена въгледобивната индустрия в България и ЕС.   

Георги Айданлийски е роден на 4 декември 1964 г. във Варна. Завършва МГУ-София като инженер геолог. От 1990 г. е преподавател в същия университет с над 10 500 аудиторни часа и 365 дни полеви практики досега. От 2005 г. е доктор по Литология и доктор по Палеонтология и стратиграфия. Участвал е в курсове за квалификация в България, Чехия, Финландия, Шотландия и Белгия. Притежава богат професионален опит като консултант и мениджър на проекти в сектора, работи и като научен консултант на „Музейко“-София.

Георги Айданлийски владее писмено и говоримо английски и руски език.

Женен е, има една дъщеря.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал