BG
 

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД стартира конкурсна процедура за избор на членове на Съвета на директорите на „МИНПРОЕКТ“ ЕАД

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД стартира конкурсна процедура за избор на членове на Съвета на директорите на „МИНПРОЕКТ“ ЕАД.

Покана

Методика

Информация

Заявление

Декларация

Декларация

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал