BG
 

В изпълнение на „Решение на Народното събрание от 18.12.2023г. (обн. ДВ бр.105/2023г.) за предприемане на действия по изграждане на 7-ми и 8-ми блок

В изпълнение на „Решение на Народното събрание от 18.12.2023г. (обн. ДВ бр.105/2023г.) за предприемане на действия по изграждане на 7-ми и 8-ми блок на площадка № 2 на АЕЦ Козлодуй с технология АР 1000“, „АЕЦ Козлодуй Нови Мощности“ ЕАД публикува Обява за проявяване на интерес

Линк

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал