BG
 

Промени в бордовете на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД, „Национална електрическа компания“ ЕАД и “Булгаргаз“ ЕАД

С Решения на Съвета на директорите (СД) на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД (БЕХ) са извършени промени в три енергийни дружества в състава на БЕХ.

От поста председател на борда на атомната електроцентрала е освободен Жаклен Коен. Неговото  място в ръководството на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД заема Петьо Иванов - изпълнителен директор на БЕХ.

Извършени са промени и в състава на СД на „Булгаргаз“ ЕАД. На мястото на Николай Павлов като член на СД и изпълнителен директор застава Стоян Янчев.

Смяна е извършена и в СД на „Национална електрическа компания“ ЕАД – зам.-министърът на енергетиката Константин Делисивков сменя Христо Георгиев като член на съвета.

С промените се цели подобряване на управлението и стабилизиране на финансовото състояние на дружествата.

Промените влизат в сила от деня на вписване на решенията в Търговския регистър към Агенцията по вписвания.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал