BG
 

Пет компании подадоха заявления по обявената покана за проявяване на интерес за изграждане на нови ядрени мощности от страна на „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД

Пет компании са заявили интерес по обявата на „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД за предприемане на действия по изграждане на 7-и и 8-и блок на площадка № 2 на атомната ни централа с технология АР-1000. Процедурата по преквалификация е в изпълнение на решение на Народното събрание от 18.12.2023 г.
Крайният срок за кандидатстване изтече на 2 февруари 2024 г. в 17:00 ч. Комисия ще разгледа приложената документация от началото на следващата седмица. Изискванията към кандидатите са да демонстрират опит при изграждане и въвеждане в експлоатация на минимум два ядрени блока, да са работили в рамките на ядрен или турбинен остров на поне два блока или да са доставяли и монтирали оборудване за два блока в рамките на последните 15 години. Кандидатите, проявили интерес към проекта, следва да могат да докажат поне 6 млрд. долара оборот и печалба за петгодишния период от 2018 до 2022 г.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал