BG
 

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД стартира конкурсна процедура за избор на един независим член на Съвета на директорите на „Минпроект“ ЕАД

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД стартира конкурсна процедура за избор на един независим член на Съвета на директорите на „Минпроект“ ЕАД.

Покана

Методика

Информация

Заявление

Декларация

Декларация

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал