BG
 

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД и Университета за национално и световно стопанство подписаха споразумение за сътрудничество

Днес се проведе съвместна кръгла маса на тема „Енергийно осигуряване в съвременната среда за сигурност на Република България“
„Български Енергиен Холдинг” ЕАД (БЕХ ЕАД) и Университета за национално и световно стопанство (УНСС) се споразумяха за взаимно сътрудничество относно обучение и проучвания в областта на енергетиката. Документът беше подписан в сградата на УНСС от изпълнителния директор на БЕХ ЕАД Иван Андреев и ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров.
Страните се договориха за разширяване на възможностите за обучение, провеждането на научни изследвания, предпроектни проучвания и проектна дейност, популяризирането и внедряването на научни, технически и професионални постижения. Целта на споразумението е повишаване ефективността на образователната, научно-изследователската и развойна дейност в областта на енергетиката. По време на събитието беше обсъдена и възможността за нова магистърска програма по „Енергийна сигурност“.
Символичен старт на договореното беше даден с кръгла маса на тема „Енергийно осигуряване в съвременната среда за сигурност на Република България“. Изпълнителните директори на дъщерните дружества на БЕХ ЕАД - НЕК ЕАД, ЕСО ЕАД и НЕО ЕАД представиха доклади по актуални теми и поставиха въпроси за разискване.

ПРЕСЦЕНТЪР „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал