BG
 

Fitch повиши перспективата на кредитния рейтинг на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД от стабилна на положителна

На 20 март 2024 г. Fitch Ratings (Fitch) повиши перспективата на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (БЕХ) от стабилна на положителна и потвърди дългосрочния рейтинг на емитента в чуждестранна и местна валута на „BB+“. Fitch също така потвърди рейтинга на на пласираните от БЕХ емисии неподчинени необезпечени облигации на ВB+, включително емисия от 600 милиона евро с падеж през 2025 г. и емисия от 600 милиона евро с падеж през 2028 г.
Повишаването на перспективата се обуславя от подобрения бизнес профил на компанията, повишената рентабилност в резултат на напредъка в процеса на либерализация, която позволява на компанията да продава цялата произведена енергия на пазарни цени. Fitch също така очаква ниският ливъридж да се запази през целия прогнозен хоризонт.
Потвърждаването на рейтинга е подкрепено от продължаващата финансова подкрепа от едноличния собственик на компанията, българската държава (България е с BBB/Позитивен рейтинг). Агенцията оценява държавната подкрепа като „силна“, тъй като БЕХ има изключително важна роля за сигурността на доставките на природен газ, изпълнявайки стратегията на държавата за диверсификация на доставките на газ за България чрез изпълнението на големи инвестиционни проекти като разширението на подземното газохранилище “Чирен” в България и изграждане на газовия интерконектор между България и Сърбия.
От рейтинговата агенция посочват, че почти завършената либерализация на пазара на електроенергия в България и пълната му интеграция с електроенергийните пазари на съседните страни, ще подпомогнат увеличаването на рентабилността на БЕХ.
От 1 юли 2024 г. дъщерното дружество НЕК прекратява функцията на обществен доставчик на електрическа енергия и ще фокусира дейността си върху производството на електроенергия от ВЕЦ. Агенцията оценява положително това развитие, тъй като сделките на свободния пазар са по-прозрачни.
Повече информация може да бъде намерена в публикацията на Fitch:
https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/fitch-revises-outlook-on-bulgarian-energy-holding-to-positive-affirms-at-bb-20-03-2024

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал