BG
 

Приключи Корпоративната партньорска проверка от WANO

Успешно приключи Корпоративната партньорска проверка на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД и „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, проведена от Световната асоциация на ядрените оператори (WANO) - Московски център.

Окончателният доклад беше представен на 02 февруари 2017 г.

Корпоративната партньорска проверка беше извършена от международен екип, съставен от водещи специалисти в областта на ядрената енергетика от Русия, САЩ, Финландия, Швеция, Унгария, Словакия и Украйна.

Беше проверено състоянието на 7 корпоративни области:

  • лидерство;
  • управление;
  • контрол и надзор;
  • независим надзор;
  • поддръжка и изпълнение на дейностите;
  • човешки ресурси;
  • комуникации.

Изпълнителният директор на БЕХ ЕАД - г-н Петьо Иванов - изрази своята удовлетвореност от резултатите, представени в окончателния доклад и сподели, че направените изводи ще допринесат за по-нататъшното усъвършенстване на работата на БЕХ ЕАД и на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал