BG
 

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД обявява конкурс по оферти с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за автомобили на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД“.

"Български Енергиен Холдинг“ ЕАД обявява конкурс по оферти с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги, включващи застраховки „Гражданска отговорност“, „Каско“, „Зелена карта“ и „Злополука на местата в автомобила“ за автомобили на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД“.

Покана

Приложения

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал