BG
 

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД стартира конкурсна процедура за избор на един член (представител на държавата) в Съвета на директорите на “Мини Марица - изток” ЕАД.

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД стартира конкурсна процедура за избор на един член (представител на държавата) в Съвета на директорите на “Мини Марица - изток” ЕАД.

Покана

Методика

Информация

Заявление

Декларация

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал