BG
 

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД стартира конкурсна процедура за избор на двама членове (представители на държавата) в Съвета на директорите на „Национална Електрическа Компания “ ЕАД.

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД стартира конкурсна процедура за избор на двама членове (представители на държавата) в Съвета на директорите на „Национална Електрическа Компания “ ЕАД.

Покана

Методика

Информация

Заявление

Декларация

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал