BG
 

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД стартира конкурсна процедура за избор на един независим член в Съвета на директорите на „Минпроект “ ЕАД.

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД стартира конкурсна процедура за избор на един независим член в Съвета на директорите на „Минпроект “ ЕАД.

Покана

Методика

Информация

Заявление

Декларация

Декларация

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал