BG
 

“Български Енергиен Холдинг” ЕАД удължава срока за представяне на оферти за участие в конкурс по оферти с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за служебните автомобили“.

“Български Енергиен Холдинг” ЕАД удължава срока за представяне на оферти за участие в конкурс по оферти с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги, включващи застраховки „Гражданска отговорност“, „Каско“, „Зелена карта“ и „Злополука на местата в автомобила“ за служебните автомобили на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД“. Офертите следва да бъдат подавани до 17:00 часа на 08 май 2024 г.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал