BG
 

Покана за избор на изпълнител за предоставяне на дневни и седмични бюлетини за състоянието на енергийните пазари в Централна, Източна и Югоизточна Европа

Български Енергиен Холдинг“ ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че обявява конкурс по оферти с предмет: „Избор на изпълнител, който да предоставя дневни и седмични бюлетини за състоянието на енергийните пазари в Централна, Източна и Югоизточна Европа“

Срокът за подаване на офертите е до 17.00 ч. нa 7-мия календарен ден след публикуване на поканата (денят на публикуване не се брои).

Покана

Техническо задание – Приложение №1 

Приложения №2-11

Договор по образец - Приложение №12

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал