BG
 

БЕХ ЕАД удължава срока за подаване на оферти с предмет: „Избор на изпълнител, който да предоставя дневни и седмични бюлетини за състоянието на енергийните пазари“

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД удължава срока за подаване на оферти с предмет: „Избор на изпълнител, който да предоставя дневни и седмични бюлетини за състоянието на енергийните пазари в Централна, Източна и Югоизточна Европа“ със 7 /седем/ календарни дни /денят на публикуване не се брои/. Офертите следва да бъдат подавани до 17:00 ч. на 22.05.2024 г.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал