BG
 

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД стартира конкурсна процедура за избор на един член (представител на държавата) в Съвета на директорите на „Булгаргаз “ ЕАД.

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД стартира конкурсна процедура за избор на един член (представител на държавата) в Съвета на директорите на „Булгаргаз “ ЕАД.

Покана

Методика

Информация

Декларация

Заявление

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал