BG
 

БЕХ ЕАД удължава срока за участие в конкурс с предмет: „Закупуване на четири фабрично нови, неупотребявани автомобили“.

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД удължава срока за подаване на заявления за участие в конкурс с предварителен подбор с предмет: „Закупуване на два фабрично нови, неупотребявани автомобила със задвижване 4х4, тип „SUV“ и два фабрично нови, неупотребявани автомобила със задвижване 4х4, тип „седан“
Заявления могат да се подават до 17.00 часа на 5-ия работен ден от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД (денят на публикуване не се брои).
Заявленията следва да бъдат подавани до 17.00 ч. на 05.07.2024 г.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал