BG
 

Покана за участие в конкурс по оферти за демонтаж, доставка и монтаж на нов електрически пътнически асансьор в административната сграда на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД обявява конкурс по оферти с предмет „Демонтаж, доставка и монтаж на нов електрически пътнически асансьор в административната сграда на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД с адрес: гр. софия, ул. „Веслец“ №16“.

Покана

Приложения

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал