BG
 

Удължаване на срока на процедура за „Избор по оферти на кредитни институции за предоставяне на финансови услуги за нуждите на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД удължава срока за представяне на оферти за участие в процедура за „Избор по оферти на кредитни институции за предоставяне на финансови услуги за нуждите на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД. Оферти могат да се подават до 17.00 ч. на 3-ия работен ден от датата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД – 07.11.2018 г.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал