BG
 

Kонкурс по оферти с предмет: „Осигуряване на денонощна въоръжена охрана, поддръжка и абонаментно обслужване на техническите системи за сигурност на административната сградата на „Български Енергиен Холдинг” (БЕХ) ЕАД

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД обявява конкурс по оферти с предмет: „Осигуряване на денонощна въоръжена охрана, поддръжка и абонаментно обслужване на техническите системи за сигурност на административната сградата на „Български Енергиен Холдинг” (БЕХ) ЕАД. За повече информация натиснете тук (линк към поканата с приложенията)

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал