BG
 

Удължаване на срока за представяне на оферти за участие в конкурс с предмет „Осигуряване на въоръжа охрана и поддръжка и абонаментно обслужване на техническите системи за сигурност на административната сградата на „Български Енергиен Холдинг” (БЕХ) ЕАД”

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД удължава срока за представяне на оферти за участие в конкурс с предмет „Осигуряване на въоръжа охрана и поддръжка и абонаментно обслужване на техническите системи за сигурност на административната сградата на „Български Енергиен Холдинг” (БЕХ) ЕАД”. Оферти могат да се подават до 17.00 ч. на 3-ия работен ден от датата на публикуване на настоящото обявление в сайта на БЕХ ЕАД – 10.12.2018 г.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал