BG
 

Конкурс по оферти за предоставяне на финансова услуга “Платежни и свързани услуги - откриване и управление на разплащателни сметки в лева, евро и щатски долари”, както и услугата “Откриване и администриране на депозити в лева, евро и щатски долари” на

Уведомяваме Ви, че на 30.01.2019 г. на интернет страницата на „Булгартрансгаз“ ЕАД и на интернет страницата на „БЕХ“ЕАД е публикувана обява за подаване на оферти за предоставяне на финансова услуга “Платежни и свързани услуги, т.е. откриване и управление на разплащателни сметки в лева, евро и щатски долари”, както и услугата “Откриване и администриране на депозити в лева, евро и щатски долари” на дружеството. За повече информация натиснете тук (линк към поканата с приложенията).

Срокът за подаване на офертите за участие в конкурса е до 17:00 часа на 13.02.2019 г.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал