BG
 

Удължаване на срока за представяне на оферти за участие в конкурс с предмет: „Медицинска застраховка на служителите и работниците на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД“

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД удължава срока за представяне на заявления за участие в конкурс по оферти с предмет: „Медицинска застраховка на служителите и работниците на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД“. Оферти могат да се подават до 17.30 ч. на 3 (третия) работен ден, считано от деня, следващ публикуването на обявлението за удължаване на интернет страницата на БЕХ ЕАД.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал