BG
 

Процедура „Избор на изпълнител за издаване на банкова гаранция, обезпечаваща задължението за плащане на имуществена санкция, наложена от Европейската Комисия на БЕХ Група по Дело АТ 39849 БЕХ-газ“

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура „Избор на изпълнител за издаване на банкова гаранция, обезпечаваща задължението за плащане на имуществена санкция, наложена от Европейската Комисия на БЕХ Група по Дело АТ.39849 БЕХ-газ“

Срокът за подаване на офертите е до 17.00 ч. нa 10-тия работен ден след публикуване на поканата (денят на публикуване не се брои).

Покана

Приложения в Word формат

Отговори на постъпили въпроси

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал