BG
 
Във връзка с множество подадени сигнали относно зачестили публикации в интернет пространството и социалните мрежи, чрез които се цели внушение за извършване на търговска и инвестиционна дейност от името на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, ръководството на БЕХ ЕАД категорично заявява, че разпространената информация е подвеждаща и невярна.
Актуална и достоверна информация относно дейности и инициативи на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД се публикува единствено на официалната страница на дружеството.
Инсталирана мощност за производство на електроенергия
6.3 ГВ
ВХОДЕН КАПАЦИТЕТ НА ГАЗОПРЕНОСНАТА МРЕЖА
512 ТВч./г
ДОБИВ НА ВЪГЛИЩА ПРЕЗ 2022 Г.
34,322 хил.т./г.
Общо приходи на БЕХ за 2022 Г.
21,976 млн. лв.
„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД е холдингово дружество, което обединява компании, развиващи дейност в производство и пренос на електрическа енергия; пренос, транзит и съхранение на природен газ, както и добив на лигнитни въглища.
Дружеството е 100% собственост на българската държава и е най-голямото държавно дружество в страната на база притежавани активи.
Проекти

Инвеститори

Дружествата от групата на БЕХ ЕАД са гръбнакът на енергийната система на Република България, като общо произвеждат около 57% от електроенергията в страната от микс от ядрени, лигнитни и хидро енергийни източници и гарантират доставките на природен газ и въглища. БЕХ Група се стреми към постигане на оперативна ефективност и осигуряване на устойчива енергия в България и региона.

виж всички

Приходи (млн. лв.)

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал