BG
 
„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД е холдингово дружество, което обединява компании, развиващи дейност в производство и пренос на електрическа енергия; пренос, транзит и съхранение на природен газ, както и добив на лигнитни въглища.
Дружеството е 100% собственост на българската държава и е най-голямото държавно дружество в страната на база притежавани активи.
Инсталирана мощност за производство на електроенергия
6.2 ГВ
Технически капацитет на националната газопреносна мрежа
7.4 млрд. м3/г.
Технически капацитет на националната газопреносна мрежа за транзитен пренос
17.8 млрд. м3/г.
Разпределение за добив на въглища за 2020г.
24 700 000 т/г.
Общо приходи на БЕХ за 2019г.
6742 млн. лв
Проекти

Инвеститори

Дружествата от групата на БЕХ са в основата на енергийния сектор в България, като общо произвеждат около 60% от електроенергията в страната от микс от ядрени, лигнитни и хидро енергийни източници и гарантират доставките на природен газ и въглища. БЕХ Група се стреми към постигане на оперативна ефективност и осигуряване на устойчива енергия в България и региона.

виж всички

Приходи (млн. лв.)

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал