BG
 
„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД е холдингово дружество, което обединява компании, развиващи дейност в производство и пренос на електрическа енергия; пренос, транзит и съхранение на природен газ, както и добив на лигнитни въглища.
Дружеството е 100% собственост на българската държава и е най-голямото държавно дружество в страната на база притежавани активи.
Инсталирана мощност за производство на електроенергия
6.3 ГВ
Входен капацитет на газопреносната мрежа
509 ТВч./г
Разпределение за добив на въглища за 2021г.
27 084 000 т./г
Общо приходи на БЕХ за 2021г.
11 189 млн. лв
Проекти

Инвеститори

Дружествата от групата на БЕХ ЕАД са гръбнакът на енергийната система на Република България, като общо произвеждат около 54% от електроенергията в страната от микс от ядрени, лигнитни и хидро енергийни източници и гарантират доставките на природен газ и въглища. БЕХ Група се стреми към постигане на оперативна ефективност и осигуряване на устойчива енергия в България и региона.

виж всички

Приходи (млн. лв.)

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал