BG
 

Контакти

Телефон: +359 (0) 2 926 38 00 (оператор)

Факс: +359 (0) 2 925 04 01

И-мейл:  hq@bgenh.com

Адрес за кореспонденция:

„Български Енергиен Холдинг" ЕАД
ул. "Веслец" № 16
гр. София 1000
България

ЕИК: 831373560

Разплащателна сметка в левове:

ЦКБ АД
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG20 CECB 9790 1019 1246 00
Вид валута: BGN

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал