BG
 

Южен поток – статус: прекратени дейности

Проект „Южен поток” предвиждаше изграждането на нова газопроводна система за доставки на природен газ от Руската федерация до Европейския пазар, която да е с технически капацитет от 63 млрд. куб. м. газ годишно. Предвиждаше се морският газопровод през Черно море да започне от компресорна станция „Береговая” на руското крайбрежие и да завърши на българското крайбрежие – местността „Паша дере”, южно от кв. Галата, гр. Варна. За сухоземния газопровод на територията на България се разглеждаше северозападен маршрут в направление Сърбия. Количествата газ в южно и югозападно направление към Гърция, Турция и Македония се предвиждаше да се транспортират по съществуващата газопреносна мрежа. Проектът се реализираше от съвместно дружество „Южен поток-България" АД с акционери Български Енергиен Холдинг ЕАД (50 %) и ОАО „Газпром”(50 %).

През септември 2015 г. от страна на ПАО Газпром беше отправено предложение, свързано с прекратяване на проекта. Във връзка с това предложение се провеждат преговори между БЕХ ЕАД и ПАО Газпром за цялостно уреждане на отношенията по проекта.   

Към момента дейностите по проекта са прекратени по решение на акционерите. Въз основа на публично оповестена процедура е сключен Договор между „Южен поток България“ АД и „Булгартрансгаз“ ЕАД за продажба на някои активи от Проект Южен поток.

 

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал