BG
 

Електроенергетика

Дейността на БЕХ ЕАД в сектор електроенергетика се осъществява от четири от дъщерните му дружества: "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, "Национална електрическа компания" (НЕК) ЕАД и "Електроенергиен системен оператор" (ЕСО) ЕАД. "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и НЕК ЕАД произвеждат електроенергия респективно от топлоелектрическа централа, атомна електроцентрала и водноелектрически централи. НЕК ЕАД купува и продава електроенергия и на регулирания, и на свободния пазар.

Основните клиенти на дружеството са четирите електроснабдителни дружества на средно и ниско напрежение в България. Около 90 промишлени клиента купуват електроенергия директно от НЕК ЕАД. Дружеството също така изнася електроенергия. ЕСО ЕАД отговаря за преноса на електроенергия и оперира електропреносната мрежа на България.

Карта на електропроизводствените инсталации и електропреносната мрежа на България:

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал