BG
 

Природен газ

Дейността на БЕХ ЕАД в сектор природен газ се осъществява от "Булгаргаз" ЕАД и "Булгартрансгаз" ЕАД. "Булгаргаз" ЕАД е общественият доставчик на природен газ, а "Булгартрансгаз" ЕАД отговаря за преноса и транзита на природен газ през системите за пренос и транзит на газ в България и също така експлоатира газохранилище на територията на страната.

Карта на мрежата за пренос и транзит на природен газ в България:

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал