BG
 

Портфолио

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД притежава широко портфолио от дружества по веригите за доставка на електроенергия, природен газ и въглища в България. С над 30 години опит в енергийния сектор, разнообразният ни микс от дейности осигурява на дружеството силата и гъвкавостта да се адаптира към нуждите на местните и регионални пазари, да постига максимална ефективност и да доставя надеждна, достъпна енергия.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал