BG
 

Обща информация

Дружествата от групата на БЕХ ЕАД са в основата на енергийния сектор в България, като общо произвеждат около 58% от електроенергията в страната от микс от ядрени, лигнитни и хидро енергийни източници и гарантират доставките на природен газ и въглища. БЕХ Група се стреми към постигане на оперативна ефективност и осигуряване на устойчива енергия в България и региона.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал