BG
 

Контакти

Телефон: +359 (0) 2 926 38 00 (оператор)

Факс: +359 (0) 2 925 04 01

И-мейл:  hq@bgenh.com

И-мейл деловодство: delovodstvo@bgenh.com

Адрес за кореспонденция:

„Български Енергиен Холдинг" ЕАД
ул. "Веслец" № 16
гр. София 1000
България

ЕИК: 831373560

Разплащателна сметка:

УниКредит Булбанк АД

1000 София, пл. Света Неделя 7

Бизнес Център Света Неделя
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG96 UNCR 7630 1003 4665 19
Вид валута: BGN

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал