BG
 

Антикорупция и сигнали

За подаване на сигнали за корупция и/или конфликт на интереси, както и всички сигнали от общ характер, можете за използвате един от следните начини:

  1. чрез нарочна пощенска кутия, поставена на партерния етаж в сградата на БЕХ ЕАД на ул. „Веслец” № 16, гр. София;
  2. чрез електронна поща на следния електронен адрес: signali@bgenh.com;
  3. чрез деловодството на БЕХ ЕАД;
  4. чрез факс номер: +359 (0) 2 925 04 01.
  5. чрез гореща телефонна линия: +359 (0) 2 9263 800

Сигналите, които са анонимни, и тези, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от 2 (две) години се считат за недопустими и не подлежат на разглеждане. За анонимни се считат сигналите, в които не са посочени три имена и адрес за кореспонденция, включително и електронен адрес, и от съдържанието на сигнала не могат да бъдат установени.

Подробна информация относно обработването на лични данни на лица, подали сигнали, може да намерите в следното уведомление за прозрачност

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал