BG
 

Отчет пред облигационери

Отчет към 30.09.2018 г.

Отчет към 31.12.2018 г. по предварителни консолидирани данни

Актуализиран Отчет към 31.12.2018 г. по консолидирани одитирани данни

Отчет към 31.03.2019 г.

Отчет към 30.06.2019 г. по неодитирани  консолидирани данни

Актуализиран Отчет към 30.06.2019 г. по одитирани консолидирани данни

Отчет към 30.09.2019 г.

Отчет към 31.12.2019 г. по предварителни консолидирани данни

Актуализиран отчет към 31.12.2019 г. по консолидирани одитирани данни

Отчет към 31.03.2020 г.

Отчет към 30.06.2020 г. по консолидирани неодитирани данни

Актуализиран отчет към 30.06.2020 г. по консолидирани одитирани данни

Отчет към 30.09.2020 г.

Отчет към 31.12.2020 г. по предварителни консолидирани данни

Актуализиран отчет към 31.12.2020 г. по консолидирани одитирани данни

Отчет към 31.03.2021 г.

Актуализиран отчет към 31.03.2021 г.

Отчет към 30.06.2021 г.

Актуализиран отчет към 30.06.2021 г. по консолидирани одитирани данни

Отчет към 30.09.2021 г.

Отчет към 31.12.2021 г. по предварителни консолидирани данни

Актуализиран отчет по консолидирани одитирани данни към 31.12.2021 г.

Отчет към 31.03.2022 г.

Актуализиран отчет към 31.03.2022 г.

Отчет към 30.06.2022 г. по предварителни консолидирани данни

Актуализиран отчет по консолидирани одитирани данни към 30.06.2022 г.

Отчет към 30.09.2022 г.

Отчет към 31.12.2022 г. по предварителни консолидирани данни

Актуализиран отчет по консолидирани одитирани данни към 31.12.2022 г.

Отчет към 31.03.2023 г.

Отчет към 30.06.2023 г.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал