BG
 

Съвет на директорите

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД се управлява от тричленен Съвет на директорите:
 
  • Андон Андонов – Председател на Съвета на директорите
  • Жаклен Коен – Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор
  • Живко Динчев – Член на Съвета на директорите
Антикорупция и сигнали
Подай сигнал