BG
 

Съвет на директорите

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД се управлява от петчленен Съвет на директорите:
 
  • Диян Димитров - Председател на Съвета на директорите
  • Валентин Николов - Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор
  • Иван Андреев - Член на Съвета на директорите
  • Стелиан Коев - Член на Съвета на директорите
  • Александър Църноречки - Член на Съвета на директорите
Антикорупция и сигнали
Подай сигнал