BG
 

Съвет на директорите

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД се управлява от седемчленен Съвет на директорите:
 

  • Веселина Лъчезарова Канатова-Бучкова – Председател и член на Съвета на директорите

  • Пламен Дилков Дилков – Зам-председател и член на Съвета на директорите

  • Иван Тодоров Андреев – Изпълнителен член на Съвета на директорите

  • Диян Станимиров Димитров – Член на Съвета на директорите

  • Стелиан Пенчев Коев – Член на Съвета на директорите

  • Антон Георгиев Симеонов – Член на Съвета на директорите

  • Жеко Михайлов Жеков – Член на Съвета на директорите

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал