BG
 

Съвет на директорите

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД се управлява от петчленен Съвет на директорите:

 

  • Веселина Лъчезарова Канатова-Бучкова– Председател и член на Съвета на директорите
  • Калин Филипов- Зам-председател и член на Съвета на директорите
  • Валентин Алексиев Николов– Изпълнителен член на Съвета на директорите
  • Галина Цветанова Тодорова – Изпълнителен член на Съвета на директорите
  • Иво Иванов Тодоров – Член на Съвета на директорите
Антикорупция и сигнали
Подай сигнал