BG
 

Съвет на директорите

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД се управлява от петчленен Съвет на директорите:

 

  • Веселина Лъчезарова Канатова-Бучкова– Председател и член на Съвета на директорите
  • Калин Филипов- Зам-председател и член на Съвета на директорите
  • Иван Тодоров Андреев– Изпълнителен член на Съвета на директорите
  • Диян Станимиров Димитров– Член на Съвета на директорите
  • Иво Иванов Тодоров – Член на Съвета на директорите
Антикорупция и сигнали
Подай сигнал