BG
 

Съвет на директорите

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД се управлява от седемчленен Съвет на директорите:

 

  • Веселина Лъчезарова Канатова-Бучкова– Председател и член на Съвета на директорите
  • Ангел Емилов Янков – Зам-председател и член на Съвета на директорите
  • Иван Тодоров Андреев– Изпълнителен член на Съвета на директорите
  • Диян Станимиров Димитров– Член на Съвета на директорите
  • Стелиан Пенчев Коев– Член на Съвета на директорите
  • Антон Георгиев Симеонов– Член на Съвета на директорите
  • Жеко Михайлов Жеков – Член на Съвета на директорите
Антикорупция и сигнали
Подай сигнал