BG
 

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД прекратява конкурс по оферти с предмет „Осигуряване на три фабрично нови автомобила при условията на оперативен лизинг за период от 4 години“

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД прекратява конкурс по оферти с предмет „Осигуряване на три фабрично нови автомобила при условията на оперативен лизинг за период от 4 години“, поради това че са необходими допълнителни промени, с цел привличане на по-голям кръг заинтересовани лица.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал