BG
 

Булгаргаз ЕАД обявява обществена поръчка за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги

"Булгаргаз" ЕАД обявява обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги, във връзка с чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, а именно предоставяне на "Булгаргаз" ЕАД във връзка с осъществяваната от дружеството дейност на финансови услуги (платежни и свързани услуги, включително управление на разплащателни и други сметки в лева, евро и щатски долари, обмяна на валута и други финансови услуги) от кредитна или финансова институция по смисъла на Закона за кредитните институции по обособени позиции"
Линк към Профила на купувача на дружеството: https://www.bulgargaz.bg/bg/profil-na-kupuvatsha/obshtestveni-porytshki-27/publitshni-pokani-objavi-36/sybitie-108

Обява

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал