BG
 

Kонкурс по оферти с предмет „Осигуряване на три фабрично нови автомобила при условията на оперативен лизинг за период от 4 години”

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД удължава срока за представяне на оферти за участие в конкурс с предмет „Осигуряване на три фабрично нови автомобила при условията на оперативен лизинг за период от 4 години”. Оферти могат да бъдат подавани до 17:00 часа на третия работен ден от публикуване на съобщението за удължаване на срока на интернет страницата на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (денят на публикуване не се брои).

 

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД обявява конкурс по оферти с предмет „Осигуряване на три фабрично нови автомобила при условията на оперативен лизинг за период от 4 години”. Предметът на поръчката е разделен на две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: Доставка на два леки автомобила с предно задвижване и мощност не по-малко от 110 kW;

Обособена позиция №2: Доставка на лек автомобил със задвижване 4х4 и мощност не по-малко от 140 kW.

За повече информация натиснете тук (линк към поканата за представяне на заявления).

Приложения в Word формат

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал