BG
 

Откриване на работна среща с представители на производителите и търговците на електрическа енергия

„Енергийната борса е ключов момент в промяната в българската енергетика, за която говорим от много време. Днешната среща е предшествана от близо една година тиха, но последователна работа, която не се виждаше на повърхността. Беше извършен огромен обем дейности, за което специално искам да благодаря на всички колеги от БЕХ и от БНЕБ.“ каза г-н Жаклен Коен, изпълнителен директор на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, при откриване на работна среща с представители на производителите и търговците на електрическа енергия. В срещата участваха вицепремиерът Томислав Дончев, Министърът на енергетиката г-жа Теменужка Петкова, председателя на КЕВР г-н Иван Иванов и изпълнителният директор на Българската независима енергийна борса Константин Константинов.


„Ние възприемаме принципа „без да се шуми много”, избираме направление, което смятаме за изключително важно и работим по него. Надявам се до края на годината с помощта на всички институции, имащи отношение към промяната на законодателната и регулаторна рамка, да бъдат изчистени всички моменти относно правилата за търговия с електрическа енергия. Създаването на независима борса ще опише по нов път правилата в енергетиката и се надявам да спрат всички подозрения относно някои практики в сектора. Eдин от основните ни приоритети в енергийната област е именно либерализацията на пазара. Това е първата от поредица такива срещи, който БЕХ ще организира и за напред и е част от усилията, които всички в сектор енергетика трябва да положим.“ каза в заключение г-н Коен.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал