BG
 

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД и Nord Pool Spot подписаха Споразумение за сътрудничество

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) и Nord Pool Spot подписаха Споразумение за сътрудничество, целящо създаването на конкурентен борсов пазар „ден напред“ за търговия с електрическа енергия в България.

На последващ етап обхватът на сътрудничеството ще бъде разширен с включването и на борсов пазар „в рамките на деня“.
БНЕБ има за цел създаването и развитието на прозрачен и ефективен борсов пазар в България, който своевременно да се присъедини към вътрешнообщностния електроенергиен пазар на ЕС. За постигане на своите цели и, същевременно, гарантиране предоставянето на качествена услуга на българките пазарни участници, „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД избра за свой партньор Nord Pool Spot в диалог и сътрудничество с ЕК, който ще предостави както системи за търговия, така и услуги по опериране на борсов пазар „ден напред“.

Българският борсов пазар за електрическа енергия „ден напред“ се очаква да стартира реална работа до края на годината.

„През изминалите осем месеца, екипът на “Български Енергиен Холдинг“ ЕАД работи последователно и в сътрудничество и интензивен диалог с Европейската Комисия по създаването на независима енергийна борса. Подписването на Споразумението за сътрудничество е важна стъпка в реализирането на електроенергийна борса и сме доволни, че „Българска независима енергийна борса“ ЕАД ще бъде подкрепена от водещия европейски борсов оператор Nord Pool Spot. Изказвам благодарност за усилията и професионализмa на колегите работили по развитието на борсов пазар в България!” каза Жаклен Коен, Изпълнителен директор на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД.

“Изключително доволни сме да създадем това стратегическо партньорство с БНЕБ за развитието на българския борсов пазар за електрическа енергия. Nord Pool Spot има богат опит в предоставянето на иновативни решения за търговия с електрическа енергия в Европа и искаме да продължим да бъдем водещи в бъдещото развитие на сектора,” добави Майкъл Лундин, Изпълнителен директор на Nord Pool Spot.

За БНЕБ

БНЕБ („Българска независима енергийна борса“ ЕАД) е регистрирана през януари 2014 г., като 100% дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД. БНЕБ притежава 10-годишна лицензия (№Л-422) издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране за дейността „организиране на борсов пазар на електрическа енергия“ в България. БНЕБ работи за създаването на борсов пазар „ден напред“ в страната, основан на прозрачни и недискриминационни принципи.

За Nord Pool Spot

Nord Pool Spot е оператор на водещите европейски борсови пазари за електрическа енергия, като предлага възможности за търговия на електрическа енергия както „ден напред“, така и „в рамките на деня“. Триста и осемдесет компании от 20 държави търгуват на пазарите на Nord Pool Spot в скандинавските и балтийските страни, както и на пазара N2EX във Великобритания. През 2014 г. обемът на електрическа енергия, търгувана на пазарите на дружеството, достигна 501 ТВтч. Дружеството оперира борсовите пазари от офисите си в Осло, Стокхолм, Хелзинки, Копенхаген, Талин и Лондон. Nord Pool Spot цели дългосрочно развитие на бизнеса си, постигайки все по-добри резултати, основани на сътрудничество и зачитане на взаимните интереси на пазарните участници-членове на борсата и заинтересованите страни.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал