BG
 

Промени в ръководствата на „Булгаргаз” ЕАД и „Електроенергиен Системен Оператор” ЕАД

С Решения на Съвета на директорите на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД и на „Булгаргаз” ЕАД за изпълнителен директор на дружеството е избран Петьо Ангелов Иванов. Решението ще влезе в сила от деня на вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписвания на заявената промяна.

Извършени са промени и в състава на Надзорния съвет на „Електроенергиен Системен Оператор” ЕАД, с Решение на Съвета на директорите на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД е освободен Андрей Живков и за член на НС е избран Костадин Василев Язов.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал