BG
 

Български Енергиен Холдинг“ ЕАД обявява конкурс по оферти с предмет: „Текущо и периодично почистване на административната сграда на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД”

Български Енергиен Холдинг“ ЕАД обявява конкурс по оферти с предмет: „Текущо и периодично почистване на административната сграда на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД”

За повече информация натиснете тук (линк към поканата и приложенията към нея)

Приложения в Word формат

Отговори на постъпили въпроси

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал