BG
 

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД обявява конкурс по оферти с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги по договор за застраховане на автомобили, собственост на БЕХ ЕАД”

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД удължава срока за представяне на оферти за участие в конкурс по оферти за предоставяне на застрахователни услуги, включващи застраховки „Гражданска отговорност“, „Каско“ и „Зелена карта“ за служебните автомобили, собственост на „Български енергиен холдинг“ ЕАД. Оферти могат да се подават до 17.00 ч. на 3-тия работен ден (19.02.2020 г.) от датата на публикуване (14.02.2020 г.) на настоящото съобщение в сайта на БЕХ ЕАД.

07/02/2020

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД обявява конкурс по оферти с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги по договор за застраховане на автомобили, собственост на БЕХ ЕАД”

За повече информация натиснете тук (линк към поканата и приложенията към нея)

Приложения в Word формат

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал