BG
 

„Булгартрансгаз“ ЕАД стартира процедура за осигуряване на финансов ресурс

"Булгартрансгаз" ЕАД  публикува покана за подаване на оферти за предоставяне на банково финансиране под формата на кредит за оперативни и инвестиционни разходи на дружеството.

Срокът за представяне на офертите за участие в процедурата е до 17:00 часа на 30.06.2020 г.

Поканата заедно с приложенията към нея може да свалите от тук.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страницата на „Булгартрансгаз“ ЕАД – www.bulgartransgaz.bg

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал