BG
 

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД обявява конкурс по оферти с предмет „Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебни автомобили

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД обявява конкурс по оферти с предмет „Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебни автомобили, собственост на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД.

Покана

Договор

Приложения

Техническо задание

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал