BG
 

АГЕНЦИЯТА ЗА ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ СТАРТИРА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ИЗБОР НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ В ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ДЪЩЕРНИTE ДРУЖЕСТВА – ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА БЕХ

Днес, 17.02.2021 г., на интернет страницата на Агенцията за публични предприятия и контрол, са публикувани публичните покани (заедно с придружаващата документация към тях) за номиниране на членове в органите за управление и контрол на следните дъщерни дружества – публични предприятия от групата на БЕХ: „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“, “Булгаргаз” ЕАД ЕАД, „БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД, “Електроенергиен системен оператор” ЕАД, “Мини Марица - изток” ЕАД, „Национална Електрическа Компания“ ЕАД, „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. По този начин се стартират процедурите за избора на останалите двама независими членове в органите за управление и контрол на посочените дъщерни дружества – публични предприятия, след като на 02.02.2021г. БЕХ ЕАД стартира конкурсни процедури за избор на трима членове (представители на държавата) на органите за управление и контрол на същите дъщерни дружества.

Линк към сайта на Агенцията за публични предприятия и контрол

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал