BG
 

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД обяви резултатите от първия етап от процедурата за избор на един член (представител на държавата) в Надзорния съвет на “Електроенергиен системен оператор” ЕАД

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати на първия етап от процедурата:

ДОПУСНАТИ:                                                 НЕДОПУСНАТИ:
 1.Иван Василев Йотов                                    1.Димитър Александров Тодоров
 2.Петър Статев Петров                                   2.Красен Бончев Киряков
 3.Пламен Радов Герджиков

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал