BG
 

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД обяви резултатите от първия етап от процедура за избор на един член (представител на държавата) в Съвета на директорите на “Мини Марица - Изток” ЕАД

„Мини Марица-изток“ ЕАД

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати на първия етап от процедурата:

ДОПУСНАТИ:                                                 НЕДОПУСНАТИ:
 1. Тодор Димчев Тодоров                                1. Димитър Александров Тодоров
 2. Николай Николаев Пенчев                          2. Красимир Димов Димов
 3. Станимир Иванов Казлачев
 4. Васил Запрянов Веселинов
 5. Николай Николов Ванчев
 6. Стойко Георгиев Башалов
 7. Илза Миткова Чинкова

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал